Voorbereidende werkzaamheden uitbreiding Pand404

De komende maand zal gestart worden met voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van dorpshuis Pand404. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd.

Het voormalig terras is ontruimd en de bestrating is grotendeels verwijderd. Vrijwilligers van Pand404 zijn begonnen met uitbreiden van de parkeer mogelijkheden. Als de weersomstandigheden goed zijn, zal het bestraten in week 6 worden hervat.

In week 7 of 8 wordt er begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Op het huidige terras wordt deels de geplande uitbreiding gerealiseerd. Voordat er begonnen kan worden met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden, moet de ondergrond worden verbeterd. Ook worden er keerwanden, aan de slootzijde van de uitbouw, geplaatst Het plaatsen van de keerwanden moet voorkomen dat het aan te leggen straatwerk gaat verzakken. Tevens worden de keerwanden gebruikt om een terras afscheiding op te plaatsen.

Het maken van deze terras afscheiding staat gepland tijden NLDOET op 11 maart.

De aanleg van de parkeerplaatsen is mede mogelijk gemaakt door Renkema Grondwerken BV Harkstede.

Leave your thought