Over ons

Sinds  1987 zijn wij als stichting actief om de jongeren in Harkstede en Scharmer een eigen plek te geven in onze dorpen. Ooit begonnen in een oude caravan in de nabijheid van de Heerenlaan. Daarna onderdak gekregen in de kelder van MFC “De Roemte”. Bezoekers gingen achter de bar van beheerder  dhr. Ridderbos om vervolgens af te dalen naar de jongerensoos.  In 1990 heeft de stichting jeugdwerk een eigen onderkomen gekregen naast de toenmalige mfc “De Roemte”.  Een eigen onderkomen voor de jeugd genaamd “Locomotion”. De vorm van het gebouw wekte de indruk van een locomotief. De plaats van het gebouw lag op het oude Woldjerspoorweg. (Stationsgebouw aan de Dorpshuisweg).

Het jeugdhonk werd een onderkomen voor de jeugd. Zowel letterlijk (het bieden van een ontmoetingsplek) alsmede figuurlijk (opkomen voor hun belangen). In 2006 is een nieuwe ontmoetingsplek, het jeugdhonk “Veur Elkenain” in gebruik genomen aan de Schout Poelmanweg te Harkstede.

 

Stichting jeugdwerk Harkstede is een zelfstandige stichting welke niet wordt gesubsidieerd. De stichting werkt samen met gemeente, jeugdagent en de politie ver openbare orde en vieligheid. Samenwerken in het dorp Harkstede en Scharmer doet de stichting met allerlei groepen en verenigingen.

 

Het jeugdhonk “Veur Elkenain” is voor de jongeren in Harkstede/Scharmer en omstreken een ontmoetingsplek waar zij bij elkaar komen om gezellig een potje te poolen, te darten, waar activiteiten plaatsvinden of gewoon te chillen. Het is een eigen plek van de jeugd, welke wordt gerund door de jeugd en ondersteund door vrijwilligers uit de dorpen.

 

Vanaf 2012 is de stichting gaan nadenken over de toekomst van een jeugdhonk. Alleen jongeren activiteiten organiseren  eb vabn daaruit de inkomsten te genereren voor het behoud van het gebouw bleek niet haalbaar. Na overleg met de gemeente Slochteren werd besloten het gebouw een bredere maatschappelijke functie te geven. Een plaats voor zowel jong en oud.  “Een verbindende schakel tussen jong en oud “.functioneerde als lijfspreuk en uitgangspunt voor de toekomst.

 

Op 16 december 2015 heeft stichting dorpshuis Pand404 zich officieel statutair gevestigd aan de Schout Poelmanweg 4 te Harkstede. Stichting jeugdwerk en de doelstellingen worden voortgezet door de nieuwe stichting. Stichting dorpshuis zal met name extra activiteiten gaan ontwikkelen voor ouderen en kwetsbare groepen.

 

Met onze nieuwe website willen we jullie op de hoogte houden van onze activiteiten en  nieuws.

 

Bestuur en vrijwilligers stichting dorpshuis Pand404,