Voorbereidende werkzaamheden uitbreiding Pand404

De komende maand zal gestart worden met voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van dorpshuis Pand404. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd. Het voormalig terras is ontruimd en de bestrating is grotendeels verwijderd. Vrijwilligers van Pand404 zijn begonnen met uitbreiden van de parkeer mogelijkheden. Als de weersomstandigheden goed zijn, zal het bestraten in week 6 worden hervat. In week 7